Jdi na obsah Jdi na menu
 


     

 

 
 

březen 2022

zavedení vyvolávacího systému pro odběry žilní krve, analyzátor MINDRAY BS480 plnohodnotně instalován v provozu laboratoře

leden 2022

testování analyzátoru MINDRAY BS480 

srpen 2021 - listopad 2021

stanovení protilátek IgG/IgM proti SARS Cov-2 (Covid-19) pro samoplátce, vyhodnocování pomocí indexu COI podrobnosti zde: PROTILÁTKY  a PROTILÁTKY II.

Testování POCT analyzátoru iChroma II 

červen 2021 

  • Přestěhování provozu laboratoře do prostor na nové městské poliklinice, Místo se nachází ve stejném půdorysu i stejné adrese S. Čecha 43 Lanškroun 563 01 Pouze v období rekonstrukce I + II etapy výstavby polikliniky je vstup z ulice Strážní. Těšíme se na Vaši návštěvu. VIZ: FOTOALBUM

květen 2021

            Úspěšně absolvován  Audit R3. Viz. ZDE

únor 2021

  • Analytický systém ARKRAY Adams HA-8180 na stanovení glykovaného hemoglobinu - instalace 

rok 2020

  • koronavirová "sezóna" dopadající i na segment laboratorního  provozu, očekávaná rekonstrukce budovy polikliniky započala ...

listopad 2019

  • zavedení výpočtového vztahu non-HDL cholesterol do výsledkových listů pacientů ...

září 2019 

  • změna ordinačních hodin, odběry žilní krve nově do 9.00 hodin vč. pátku

červen 2019

            Úspěšně absolvován  Audit II. Viz. ZDE

leden 2019

  • PROTIME LS Tromboplastin ERBA - testování a zavádění do rutinního provozu (vyšší stabilita, liquid)

květen 2018

  • implementace GDPR

únor 2018

  •  úspěšné testování reagencie CEPHEN - APTT

prosinec 2017

  • informace EPITELIE textový soubor
  • testování nového reagentu APTT (kyselina elagová nahrazena fosfolipidovým extraktem )

duben 2017

Koagulační analyzátor ECL 412 uveden do provozu - princip nefelometrie zdroj: LED dioda 640nm 

listopad 2016

Biochemický analyzátor SAT-450 efektivně využíván v laboratorním provozu.

Upraven postup v případě OGTT u těhotných. V případě, že výsledek na lačno je   5.1 mmol/l testační nápoj nepodáváme. Opatření vychází z doporučení ČSKB a ČDS.  

červen 2016 

Do bloku EDUKACE přidány informace pro CKD (chronické onemocnění ledvin) a  ON-LINE kalkulátor na výpočet glomerulární filtrace dle CKD - EPI (doporučen odbornými společnostmi, priorizován před MDRD pro výpočet eGF)

březen 2016 

Imunochemický analyzátor AIA-360, nahrazen AIA-900. Efektivnější, rychlejší a přesnější technologie. Ověřená kvalita japonské firmy TOSOH. 

říjen 2015 

Do bloku EDUKACE přidán ON-LINE kalkulátor na výpočet glomerulární filtrace dle MDRD - stačí dosadit kreatinin, pohlaví, věk...

září 2015 

Úspěšně absolvován Dozorový audit  A (Audit II.) Viz. ZDE

srpen 2015 SEKK

Systém externí kontroly kvality - mezilaboratorní srovnatelnost CRP a HbA1c dopadla velmi úspěšně - náhled zde: SCAN

červenec 2015 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO TERÉN !

ZDE : FOTO 

Interference léčiv v testech založených na Trinderově reakci ! (jedná se o Cholesterol CHOD-PAP, HDL, LDL, Kreatinin enzymaticky, Glukoza, TAG, Kyselina močová AOX) Tato informace postoupená dodavatelskou firmou informuje o vlivu na tyto analyty u těchto: léčiv N-acetylcystein (NAC)acetaminofenonmetamizol. Pozn. Informace o interferencích léků jsou součástí Laboratorní příručky a je potřebné posílat pacienty na odběry s poučením o možném vysazení léků před odběrem a nebo v ordinacích zajišťovat odběry krve tak, aby pacient měl odběr před podáním léku. Interference výše uvedených léčiv může způsobovat falešně NÍZKÉ hodnoty. 

květen 2015

UPOZORNĚNÍ: stanovení kreatininu je od 25.5.15 prováděno enzymatickou metodou - cíl: zvýšení kvality a specificity stanovení. Dochází tak ke snížení referenčních mezí pro kreatinin ! (aktuální hodnoty jsou na výsledkovém listu pacienta, rozlišené dle pohlaví a věku)

duben 2015

Nasazení analyzátoru iontů PROLYTE (Na, K, Cl) - princip iontově selektivních elektrod (ISE) POZOR - změna referenčních mezí. Řídit se dle výsledkového listu laboratoře, kde jsou uvedeny.

Nasazení analyzátoru krevních obrazů Mindray - BC 3000Plus

IV. kv 2014 - 2015

Testování nového biochemického analyzátoru SAT - 450

(dodavatelská firma DIALAB)

říjen 2014

Dovolujeme si oznámit změnu hodnotících kritérií oGTT u těhotných žen na základě doporučení České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a České diabetologické společnosti ČLS JEP (2014).

OGTT a diagnostika gestačního diabetu
OGTT se provádí ve 24. - 28. týdnu gravidity u všech těhotných žen, u nichž byl screening gestačního diabetu na začátku těhotenství negativní, dále pak u skupin se zvýšeným rizikem vzniku diabetu  

Používá se zátěž 75 g glukózy a hodnotí se koncentrace glukózy v plazmě před zátěží, 1 a 2 hodiny po zátěži. Gestační diabetes je laboratorně diagnostikován, je-li dosaženo aspoň jednoho z uvedených kriterií:
• FPG ≥ 5,1 mmol/l (oGTT se neprovádí)
• P-glukóza po 1 hodině ≥ 10,0 mmol/l
• P-glukóza po 2 hodinách ≥ 8,5 mmol/l

březen 2014

Laboratoř byla oslovena externí firmou a podílela se na studii v testování POCT systému na stanovení glykovaného hemoglobinu - HbA1c. Testy ukázaly vyspělý design stroje a sofistikovaný software, ale současně zvýšené nároky na obslužnost a především slabinu - nestabilitu výsledků a dokonce náhodné vychýlení výsledků u jednotlivých stanovení HbA1c. POCT systém byl testován v souběhu s výkonným HPLC analyzátorem instalovaným v naší laboratoři. Díky této srovnávací studii bylo potvrzeno sporné využití a pravděpodobně i preanalytická nepřesnost jiných využívaných technologií než referenčních HPLC dostupných jen v laboratořích.

Aktuální výsledky SEKK naší laboratoře na stanovení HbA1c jsou k dispozici zde: KD 1/14

listopad 2013

instalace Laboratorního systému OPENLIMS - náhrada za starší laboratorní systém, zprovoznění vzdálené správy a nastaven serverový provoz 

září 2013

úspěšné absolvování AUDITU II. 

srpen 2013

Kontrolní cyklus SEKK na Glykovaný hemoglobin KD2/13 skončil s vynikající úrovní přesnosti. Výsledky kontrolního cyklu včetně závěrečné zprávy jsou k dispozici níže:

strana: KD1        strana: KD2        strana: KD3