Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

LÉKOVÉ  INTERFERENCE

Analytická interference léčiv je důležitý faktor s kterým je třeba počítat při interpretaci laboratorních výsledků. Léčivo bývá často složitý chemický komplex, který může  reagovat paralelně v reakci s činidly používaných při analytickém stanovení biochemického parametru. Těmto situacím není možné se zcela vyhnout a je třeba s tímto jevem počítat a brát ho v úvahu. Co není pochopitelně zjistitelné je aktuální koncentrace léčiva a tedy i jeho míra interference a významnost či nevýznamnost vlivu. Je třeba brát v úvahu jaké léky pacient bere a nebo s jakým odstupem daný lék přestal brát před odběrem. Následně uvádíme stručnou tabulku se základními lékovými interferencemi na stanovení některých biochemických vyšetření.

 

Některé analyty a jejich ovlivnění léky

 VYŠETŘENÍ 

          SNIŽUJE

    ZVYŠUJE

Amyláza

Chlormezanon, Ibuprofen, Karbamazepim, Indometacin

Homogentisát, Levodopa

ALT

Homogentisát, Erytromycin, Diazepam, Cefalotin, Dihydralazinsulfát, Indometacin

nezjištěno

AST

Dihydralazinsulfát, Homogentisát, Metronidazol

Chlorpromazinchlorid

Bilirubin

Askorbová kyselina

Dihydralazinsulfát, Furosemid, Levodopa, Metyldopa

Celková bílkovina

Askorbová kyselina, Levodopa

Diazepam

ALP

Penicilamin

Homogentisát

Fosfor anorganický

nezjištěno

Amilorid, Prokainpenicilin G

Glukóza

Askorbová kyselina, Dihydralazinsulfát, Homogentisát, Levodopa, Penicilamin, Sulfametin, Acetaminofen, Metamizol,

N -acetylcystein

Diazepam, Erytromycin

Kreatinin

Dihydralazinsulfát, Acetaminofen, Metamizol,

N -acetylcystein

Askorbová kyselina, Cefalotin, Diazepam, Efedrinochlorid, Fenytoin, Gentamicinsulfát, Glibenklamid, Homogentisát, Levodopa, Merkaptopurin, Metyldopa, Prokainpenicilin G

Kyselina močová

Alopurinol, Aminofenazon, Askorbová kyselina, Dihydralazinsulfát, Fensuximid, Homogentisát, Ibuprofen, Indometacin, Ketofenylbutazon, Kofein, Levodopa, Metyldopa, Penicilamin, Streptomycinsulfát, Tolbutamid, Xantinnikotinát, Acetaminofen, Metamizol,

N -acetylcystein

Chlortalidon, Diazepam, Fluorouracil

Močovina

Homogentisát, Levodopa, Metyldopa

nezjištěno

  

zpracováno dle: Doporučené metody v klin. biochemii, Avicenum, Praha 1992 str.114-120 + BUT (Dialab) (rev. 16.7.2015)