Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

INFORMACE O LABORATOŘI

Laboratoř se nachází v 3.nadzemním podlaží budovy polikliniky na ulici Svatopluka Čecha č.p. 43, v Lanškrouně.    MAPA ZDE

Biochemická laboratoř je centralizovaným zařízením, které provádí základní biochemická a hematologická vyšetření pro privátní praktické lékaře a ambulantní specialisty. V rámci svého provozu zajišťuje jak odběry žilní, tak odběry kapilární - diabetické. Vyšetření, která laboratoř neprovádí jsou zajišťována spolupracujícími laboratořemi do kterých jsou odebrané vzorky distribuovány. Provoz nestátního zdravotnického zařízení byl zahájen dne 1. října 1997 na základě Rozhodnutí o registraci č.j. ZR/26/97, které vydal Okresní úřad v Ústí nad Orlicí, referát zdravotnictví dne 25..6. 1997 na základě § 11 zák. č. 160/1992 Sb. o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních a podle § 46 zák. č. 71/67 Sb. o správním řízení rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení.

Laboratoř využívá laboratorní informační systém LIS firmy STAPRO. Biochemický a hematologický analyzátor je propojen v režimu obousměrné komunikace on-line s laboratorním informačním systémem. Laboratoř je supervizovaným pracovištěm firmy STAPRO a tím je zajišťována pravidelná údržba a kontrola dat, aktualizace systému a přístup na hot linku firmy. Vstup jak na PC, tak k datům informačního systému je chráněn přístupovými hesly. Laboratoř využívá elektronické odesílání výsledků pomocí systému MISE, kdy výsledky jsou zkonvertovány a odeslány elektronickou poštou k lékařům. Kvalita vyšetření prováděných v laboratoři je ověřována externě, účastí v cyklech Systému externí kontroly kvality (SEKK) zajišťovaných společností SEKK spol s r.o. Současně je zavedený i interní Systém vnitřní kontroly kvality (SIKK). Výstupem z externích kontrol mezilaboratorních cyklů SEKK jsou Osvědčení o účasti nebo Certifikát. Biochemická laboratoř je zaměřena na provádění biochemických a hematologických analýz humánního původu v biologických materiálech. Jedná se především o vzorky krve a moče. Současně v rámci svého provozu také zajišťuje odběry jak žilní, tak kapilární krve. Laboratoř poskytuje v případě potřeby i konzultační služby. Vyšetření provádí pro pojištěnce všech smluvních pojišťoven na základě předložení požadavku od lékaře a v případě žádosti pacienta i jako placenou službu. Smluvní vztah má laboratoř navázaný se zdravotními pojišťovnami. 201 – Vojenská zdravotní pojišťovna, 205 - Průmyslová ZP, 207 – Oborová zdravotní pojišťovna, 211 – Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra, 111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna.